نت فارسی ای کاش الهه

نت فارسی

نت فارسی ای کاش عهدیهای کاش با تو میموندم
ای کاش از تو میخوندم

ای کاش لحظه هام بوی تو رو داشت
ای کاش ای کاش

عشقت عشق دنیامه
عشقت شوق فردامه
عشقت ای کاش غم توی قلبم نمیذاشت…
ای کاش ای کاش