نت فارسی یادگاری سیاوش قمیشی

نت فارسی

یادگاری سیاوش قمیشی

چند تا عکس یادگاری با یه بغض و چندتا نامه
چندتا آهنگ قدیمی‌ که همه دل‌ خوشیامه
آینه‌ای که روبرومه غرق تو بهت یه تصویر 
بارونای پشت شیشه من و تنهایی‌ و تقدیر…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی هنوز سیاوش قمیشی

نت فارسی پرسه سیاوش قمیشی

نت فارسی فرشته سیاوش قمیشی نت

فارسی عسل بانو سیاوش قمیشی

نت فارسی طلوع من سیاوش قمیشی