نت فارسی کلاغ پر ویگن

نت فارسی
نت فارسی کلاغ پر ویگن
نت فارسی کلاغ پر ویگن

یه مرغ نازی داشتم خوب نگهش نداشتم

شغال اومد و بردش رو پا نشست و خوردش

شغال باغ بالا پات بشکنه ایشالّا بگید ایشالّا ایشالّا

مرغ منو گرفتی ای کاش یه روز به چنگم…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی تور ماهی ویگن

نت فارسی زن زیبا ویگن

نت فارسی سیمین بری ویگن