نت فارسی کلاغ دم سیاه شهره

نت فارسی
نت فارسی کلاغ دم سیاه غار غار و سر کن
نت فارسی کلاغ دم سیاه

امروز چه قشنگه خورشید چه میخنده

از ابر سپید تو آسمون مرواری بنده
باد عطر تن یارو میاره
عطر تن دلدارو میاره
عطر تن دلدارو میاره …

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی شیطونی بسه شهره نت فارسی یواشکی شهره