نت فارسی پریا اندی

نت فارسی
نت فارسی پریا خانم اندی
نت فارسی پریا خانم اندی

پریای من نازنین ِ عاشق
عزیز دلم تو همه دقایق

پریا خانوم که همیشه پاکه
اونی که براش دل من هلاکه …

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی حنا اندی نت فارسی آمنه اندی نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی نت فارسی اگه عشق همینه اندی