نت فارسی واست می میرم گروه سون

نت فارسی
نت فارسی واست می میرم
نت فارسی واست می میرم

سردی نگاهو بشکن ، فاصله سزای ما نیست
تو بمون واسه همیشه ، این جدایی حق ما نیست

بودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه
می میرم بی تو…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی دوست دارم گروه سون