نت فارسی نوازش ابی

نت فارسی
نت فارسی نوازش ابی
نت فارسی نوازش ابی

منو حالا نوازش کن ، که این فرصت نره از دست

شاید این آخرین باره ، که این احساس زیبا هست

منو حالا نوازش کن ، همین حالا که تب کردم

اگه لمسم کنی شاید ، به دنیای تو برگردم

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی خانم گل ابی نت فارسی یه عاشق ابی نت فارسی مست چشات ابی

نت فارسی پوست شیر ابی نت فارسی قبله ابی نت فارسی قصه عشق ابی