نت فارسی نفس مرتضی پاشایی

نت فارسی
نت فارسی نفس مرتضی پاشایی
نت فارسی نفس مرتضی پاشایی

چشات منو داده به دستای باد

دلم عشقت و از کی بخواد

دل تو با دلم به سادگی را نمیاد

ببین دل من در و رو همه بست

تو دلم کی به جز تو نشست…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی یکی هست مرتضی پاشایی

نت فارسی نگران منی مرتضی پاشایی

نت فارسی ستایش مرتضی پاشایی