نت فارسی نامه سیاوش شمس

نت فارسی
نت فارسی نامه سیاوش شمس
نت فارسی نامه سیاوش شمس

از اونور دنیا باز نامه رسیده
چه عاشقونه عکسمو برام کشیده

گوشش نوشته تا ابد گرفتار
با اهنگو ترانه هام تا صبح میمونه بیدار…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی دختر چوپون سیاوش شمس