نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار

نت فارسی
نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار
نت فارسی ناری ناری علیرضا روزگار

ناری ناری ناری ناری ناری ناری
تو مگه ! اناری داری

با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات دلو می تپونی…