نت فارسی مولا عمو مازندرانی

نت فارسی

ملا عمو

ستاره آسمون نقش زمینه های ملا عمو
خدا انگشتر می یار نگینه های ملا عمو
خدایا تو نگهدار نگین باش های ملا عمو
می یار اول و آخر همینه های ملا عمو…