نت فارسی مست چشات ابی

نت فارسی
نت فارسی اون دو تا مست چشات ابی
نت فارسی اون دو تا مست چشات ابی

اون دو تا مست چشات منو خوابم مي کنه
ذره ذره اون نگات داره آبم مي کنه
داره مي ميره دلم واسه مخمل نگات
همه رنگي رو شناختم من با اون رنگ چشات…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی خانوم گل ابی

نت فارسی یه عاشق ابی

نت فارسی نوازش ابی

نت فارسی پوست شیر ابی

نت فارسی قبله ابی

نت فارسی قصه عشق ابی