نت فارسی لب کارون آغاسی

نت فارسی
نت فارسی لب کارون آغاسی
نت فارسی لب کارون آغاسی

لب کارون چه گلبارون
میشه وقتی که میشینند دلدارون

تو قایقها دور از غمها میخونند نغمه خوش روی کارون…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی

نت فارسی بت پرست آغاسی

نت فارسی تو مستی من مستم آغاسی