نت فارسی قصر صدف عارف

نت فارسی
نت فارسی قصر صدف عارف
نت فارسی قصر صدف عارف

تو بیا تا بر قراره دنیا
منو تو به عشق هم بنازیم

مثل ماهی توی آب دریا
واسه هم قصر صدف بسازیم…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی همه چیم یار عارف

نت فارسی گل گلخونه عارف

نت فارسی سلطان قلب ها عارف