نت فارسی فرشته سیاوش قمیشی

نت فارسی

فرشته سیاوش قمیشی

فرشته، اومدی از دور، چطوره حال و‌ احوالت
یکم تن خسته ی راهی،‌ غباره رو پر و بالت
فرشته، اومدی از دور، ببین از شوق تابیدم
میدونستم میای حالا، تورو من خواب میدیدم…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی هنوز سیاوش قمیشی نت

فارسی پرسه سیاوش قمیشی

نت فارسی عسل بانو سیاوش قمیشی

نت فارسی طلوع من سیاوش قمیشی

نت فارسی یادگاری سیاوش قمیشی