نت فارسی عشقم این روزا محمد علیزاده

نت فارسی
نت فارسی عشقم این روزا
نت فارسی عشقم این روزا

دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تو شکستگی داشت

حال منه عاشق کی بجز تو بستگی داشت

تهش واسه منو تو  چی داشت…