نت فارسی عسل سعید شایسته

نت فارسی
نت فارسی عسل سعید شایسته
نت فارسی عسل سعید شایسته

من سازگارم با روزگارم
عسل باز هزاران گله داری

ز خوبیت هزار فاصله داری
عسل با من خسته و عاشق…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی دلم هواتو کرده سعید شایسته

نت فارسی قربونی سعید شایسته نت فارسی طناز سعید شایسته