نت فارسی عسل خانم حمید اصغری

نت فارسی
نت فارسی عسل خانوم حمید اصغری
نت فارسی عسل خانوم حمید اصغری

فرشته ی ناز کوچولو چشمات قشنگه می دونم
دلم می خواد اینو بدونی به پای چشمات می مونم

عاشقتم همه می دونن تو قلبمی خوب می دونم
مهربونی کن عزیزم تا توی قلبت مهمونم…