نت فارسی طناز سعید شایسته

نت فارسی
نت فارسی طناز سعید شایسته
نت فارسی طناز سعید شایسته

طناز چه قشنگه چشمات
طناز چه میخنده لبهات
صد دل عاشق نگاته
محو چشمای سیاته
بخند با خندت همیشه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی عسل سعید شایسته نت فارسی قربونی سعید شایسته

نت فارسی دلم هواتو کرده سعید شایسته