نت فارسی شیرین شیرین حامد پهلان

نت فارسی
نت فارسی شیرین شیرین حامد پهلان
نت فارسی شیرین شیرین حامد پهلان

یه یاری دارم اسمش شیرینه
همیشه حرفاش به دل میشینه

یه یاری دارم هیشکی نداره
قشنگی هاشو دنیا نداره…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی حرفت حرف من حامد پهلان