نت فارسی شراره سعید آسایش

نت فارسی
نت فارسی شراره سعید آسایش
نت فارسی شراره سعید آسایش

بازم شـراره دلا رو دیوونه کـــرده
مامانش موهاشــــــو عروسکی شونه کرده

رنگ چشای شـــراره قشـنگ و نازه
شراره چه آسون دلشـــــــو به تو می بازه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش