نت فارسی سوغاتی هایده

نت فارسی
نت فارسی سوغاتی
نت فارسی سوغاتی

وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد

انگار نه از یه شهر دور ، که از همه دنیا میاد

تا وقتی که در وا میشه ، لحظه دیدن میرسه

هر چی که جاده است رو زمین ، به سینه من میرسه…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی راوی هایده

نت فارسی ساقی هایده

نت فارسی پریشون هایده

نت فارسی فدات بگردم هایده

نت فارسی گل سنگم هایده