نت فارسی ستایش مرتضی پاشایی

نت فارسی
نت فارسی ستایش مرتضی پاشایی
نت فارسی ستایش مرتضی پاشایی

دوباره نم نم بارون، صدای شرشر ناودون
دل بازم بیقراره

دوباره رنگ چشاتو، خیال عاشقی باتو
این دل آروم نداره نداره نداره…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی نفس مرتضی پاشایی

نت فارسی یکی هست مرتضی پاشایی

نت فارسی نگران منی مرتضی پاشایی