نت فارسی ستاره شادمهر

نت فارسی

ستاره شادمهر

دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگه
دوباره این دل دیوونه واست دلتنگه
وقت از تو خوندنه ستاره ترانه هام
اسم تو برای من قشنگترین آهنگه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی فقط با تو عشقم شادمهر

نت فارسی تقدیر شادمهر عقیلی

نت فارسی خانه خراب تو شدم شادمهر