نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده

نت فارسی
نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده
نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده

خيلي وقته که ديگه دلت واسم تنگ نمي شه
گل ابريشم من گل که دلش سنگ نمي شه

خيلي وقته که يه پيغومي ندادي واسه من
اخ چقدر قشنگه از عشق تو ديونه شدن…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی یه دختر دارم شماعی زاده

نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده

نت فارسی عروسی شماعی زاده

نت فارسی خوزستان شماعی زاده

نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده