نت فارسی رو در و دیوار این شهر محمد زارع

نت فارسی
نت فارسی رو در و دیوار این شهر محمد زارعی
نت فارسی رو در و دیوار این شهر محمد زارعی

رو در و دیوار این شهر
همش از تو یادگاره
توی این کوچه تاریک
منو تنها نمیذاره…