نت فارسی دروغه مازیار فلاحی

نت فارسی
نت فارسی دروغه مازیار فلاحی
نت فارسی دروغه مازیار فلاحی

نت فارسی همه میگن که تو رفتی
همه میگن که تو نیستی
همه میگن که دوباره
دل تنگمو شکستی
دروغه  …