نت فارسی دختر چوپون سیاوش شمس

نت فارسی

آهای دختر چوپون سیاوش شمس

آهای دختر چوپون آهای دختر چوپون
دل دیوونه رو کشوندی تو دشت و بیابون
از این سو به اون سو
چه پاک و آشناست ساده نگاهت
چه بی ریاست نجابت سلامت…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی نامه سیاوش شمس