نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش

نت فارسی
نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش
نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش

رفتی قلبم داره تند تند میزنه خرابه حالم

جز تو من هیچی نمیخوام دیگه از تمومه عالم
بی تو سرخورده شدم کز میکنم همش یه گوشه

برگرد تا حالو هوام با دیدنه تو زیرو رو شه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی شراره سعید آسایش