نت فارسی حرفت حرف من حامد پهلان

نت فارسی
نت فارسی حرفت حرف من
نت فارسی حرفت حرف من

حرفای تو راز زمونه

عشقمون عشق ما هردو جوونه

مثه نوری مثه خورشید مثه بارون تو پاکی

کوه غم ها از تو دوره تو خودت یه عشق پاکی…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی شیرین شیرین حامد پهلان