نت فارسی جمیله علی نظری

نت فارسی
نت فارسی جمیله جمیله
نت فارسی جمیله جمیله

وقتی تو میرقصی می لرزه تو سینه ، دلم عاشق میشه
وقتی برق نگاهت توی چشمام می شینه ، دلم عاشق میشه
وقتی تو می رقصی دل میشه دیوونه
عطر باغ تنت میپیچه تو خونه…