نت فارسی تو مستی من مستم آغاسی

نت فارسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی لب کارون آغاسی

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی

نت فارسی بت پرست آغاسی