نت فارسی تقدیر شادمهر عقیلی

نت فارسی
نت فارسی تقدیر شادمهر
نت فارسی تقدیر شادمهر

باید تورو پیدا کنم شاید هنوز هم دیر نیست

تو ساده دل کندی  ولی تقدیر بی تقصیر نیست

با اینکه بی تاب منی بازم منو خط میزنی

باید تورو پیدا کنم تو با خودت هم دشمنی…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی فقط با تو عشقم شادمهر نت فارسی ستاره شادمهر

نت فارسی خانه خراب تو شدم شادمهر