نت فارسی ای یار لیلا فروهر

نت فارسی
نت فارسی ای یار ای یار ای یار لیلا
نت فارسی ای یار ای یار ای یار لیلا

ای یار ای یار ای یار ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من اونو واسه من نگهدار…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی بهانه لیلا فروهر