نت فارسی اگه عشق همینه اندی

نت فارسی
نت فارسی اگه عشق همینه اندی
نت فارسی اگه عشق همینه اندی

بازم دلم گرفته گریم اختیاری نیست
آخه جز گریه منو کاری نیست
یه عمره از محبت بی نصیبم ای خدا
من غریبم ای خدا
چرا جز غصه منو یاری نیست…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی حنا اندی نت فارسی آمنه اندی نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی نت فارسی پریا خانم اندی